baner_glowna

rekrutacja2 m

 

irk button m

 

progeCAD.pl banner


bar_sprawdz_oferte

KIERUNEK ANALITYKA

Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ

analityka

bar_bioinzynieria

Techniki molekularne z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia i zwiększa się także zakres ich stosowania. Istnieje zatem potrzeba kształcenia studentów w tym zakresie. Nowością w ofercie studiów na Wydziale Przyrodniczym jest kierunek studiów ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ Jest on edukacyjnym hitem nie mającym swojego odpowiednika w żadnej innej uczelni w Polsce!

Kierunek ten kształci specjalistów o umiejętnościach pozwalających na przeprowadzenie precyzyjnych analiz materiału biologicznego, w tym: klinicznego, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, żywności oraz próbek środowiskowych. Absolwenci kierunku analityka z diagnostyką molekularną będą mieli wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i technik analityczno-diagnostycznych, w tym molekularnych, mikrobiologicznych, biochemicznych i instrumentalnych.

Absolwenci kierunku analityka z diagnostyką molekularną będą kompetentni do prowadzenia analiz w laboratoriach: biotechnologicznych, medycznych, weterynaryjnych, środowi­skowych, przemysłowych oraz innych na przykład wykonujących analizy żywności, kosmetyków, farmaceutyków, pestycydów.

Warto ubiegać się o miejsce na tym kierunku studiów i uzyskać po trzech latach nauki tytuł licencjata w zakresie analityki i diagnostyki molekularnej. To kierunek z przyszłością!

Więcej...

 kierunek_bioinzynieria

bar_bioinzynieria

 W czasach, gdy jakość nowoczesnej produkcji surowców i produktów żywnościowych zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego odgrywa bardzo ważną rolę na świecie, istnieje konieczność kształcenia specjalistów z zakresu obrotu surowcami i produktami żywnościowymi. Takim kierunkiem jest najmłodszy kierunek funkcjonujący na naszym Wydziale: BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI.

U nas nauczysz się jak:

 • kontrolować jakość i bezpieczeństwo zdrowotne przetwarzanych produktów;
 • zorganizować produkcję żywności włącznie z doborem maszyn i urządzeń;
 • założyć i prowadzić przedsiębiorstwa działające w obszarach produkcji i przetwórstwa surowców i produktów żywnościowych.

Absolwent zostanie przygotowany do pracy w:

 • przemyśle rolno–spożywczym,
 • gospodarstwach rolnych, fermach produkcyjnych i hodowlanych,
 • zakładach, firmach i instytucjach zajmujących się doskonaleniem procesów produkcji i przetwarzania żywności,
 • laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji,
 • jednostkach doradczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • zakładach zajmujących się obrotem surowców i produktów żywnościowych.

Więcej...

 

kierunek biologia 2

\"bar_bioinzynieria\"

Kierunek Biologia jest najstarszym kierunkiem działającym na Wydziale Przyrodniczym. Istnieje już ponad 40 lat. Biologia to stale rozwijająca się dziedzina wiedzy. Jeśli interesuje Cię otaczający świat, chcesz poznać nowoczesne techniki stosowane w genetyce, biochemii, biologii molekularnej, biotechnologii, mikrobiologii i ochronie środowiska oraz uzyskać aktualną wiedzę na temat ochrony przyrody wybierz studia na kierunku Biologia. Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę np. w:

 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • przemyśle,
 • administracji państwowej,
 • placówkach ochrony środowiska i przyrody,
 • szkolnictwie.

Więcej...

kierunek

bar

Problem złego odżywiania społeczeństw jest wciąż aktualny. Od lat borykamy się z nadwagą, niedowagą, i szeregami chorób, na które zasadniczy wpływ ma nasze codzienne odżywianie. Dlatego ważnym jest, aby obok nas było jak najwięcej specjalistów, którzy w profesjonalny sposób pomogą nam w codziennej walce ze złymi nawykami żywieniowymi.

Jednym z kierunków, którzy kształci specjalistów w tym zakresie jest DIETETYKA prowadzona na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach.

Dietetyka to nauka skupiająca się na badaniu produktów żywnościowych, planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu racjonalnych metod żywnościowych.

Dietetyk bada pochodzenie żywności, proces przygotowania potraw, a także dostosowuje je do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu zdrowia i wieku.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Więcej...

tytulow

bar1

Gospodarka Przestrzenna - specyfika tego kierunku wyraża się tym, że uwzględnia z jednej strony tradycje nauk przyrodniczych, urządzania terenów wiejskich, z drugiej zaś strony uzupełnia się to o intensywnie rozwijane technologie z zakresu systemów informacji przestrzennej, gospodarki nieruchomościami.
W programie nauczania uwzględnia się problematykę dotyczącą aspektów prawnych, środowiska przyrodniczego, terenów wiejskich, i gospodarki nieruchomościami. Powyższe zagadnienia dobrze wpisują się w europejską politykę dotyczącą zagospodarowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.
Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna będą mogli znaleźć zatrudnienie przy:
• sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego województw,
• opracowywaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju,
• projektowaniu i tworzeniu systemów informacji przestrzennej,
• opracowywaniu ekspertyz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

 Więcej...

 

kierunek_turystyka

bar_bioinzynieria

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.

Więcej…

 

kierunek_rolnictwo

bar_bioinzynieria

Rolnictwo jest jedną z form działalności gospodarczej człowieka mającą na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysłu. Więc jeśli chcesz być specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej w tym ochrony środowiska przyrodniczego, agroturystyki, agrobiznesu, ogrodnictwa i architektury terenów zielonych – wybierz ROLNICTWO.

Będąc absolwentem kierunku Rolnictwo możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rolnej,
 • usługach rolniczych,
 • doradztwie rolniczym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów rolnych,
 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Więcej…

 baner

baner

MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA

kierunek o praktycznym profilu kształcenia

Region środkowo-wschodniej Polski jest ważnym ogniwem produkcji mięsa na rynek krajowy i globalny. Istnieje zatem potrzeba przygotowania specjalistów do prowadzenia i nadzorowania procesów produkcyjnych w podmiotach rynkowych uczestniczących w pozyskiwaniu surowca mięsnego oraz jego przetwórstwa. Kierunek oparty będzie o współpracę z otoczeniem biznesowym branży mięsnej i realizowany poprzez praktyczne zajęcia dydaktyczne uzupełniające przygotowanie absolwenta do przyszłej pracy zawodowej.
Unikatowym aspektem jest współpraca z jednym z największych krajowych zakładów mięsnych Sokołów S.A. co umożliwia realizację praktycznego profilu kształcenia oraz wykonania prac inżynierskich o charakterze projektowym lub eksperymentalnym.

Kształcenie na tym kierunku dzięki możliwości odbycia staży i praktyk studenckich w ramach współpracy z otoczeniem biznesowym regionu w poważnym stopniu umożliwi wspieranie absolwentów na rynku pracy.
Istotnym jest fakt, że w trakcie studiowania najlepsi studenci otrzymają wsparcie finansowe z branży mięsnej!!!

Absolwent zostanie praktycznie przygotowany do pracy w;
- renomowanych zakładach mięsnych, w kraju i zagranicą,
- przemyśle rolno-spożywczym,
- firmach zajmujących się produkcją surowca rzeźnego,
- zakładach, firmach i instytucjach zajmujących się doskonaleniem procesów produkcji i przetwarzania mięsa,

Więcej...

 

kierunek_zootechnika

bar_bioinzynieria

ZOOTECHNIKA – to dziedzina nauki zajmująca się racjonalnym chowem i hodowlą zwierząt. Jeżeli kochasz zwierzęta, chcesz się nimi opiekować i pomagać, a w przyszłości chciałbyś założyć gospodarstwo specjalistyczne lub agroturystyczne, połącz swoje zainteresowania z nauką i wybierz kierunek ZOOTECHNIKA. Praca po tym kierunku jest ciekawa i atrakcyjna, a zatrudnienie znajdziesz m.in. w:

 • szeroko rozumianym sektorze gospodarki żywnościowej;
 • podmiotach gospodarczych zajmujących się produkcją rolniczą;
 • instytucjach zajmujących się organizacją i nadzorem hodowli zwierząt;
 • ogrodach zoologicznych;
 • agencjach i służbach obsługujących sektor produkcji żywności;
 • zakładach produkujących pasze dla zwierząt;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • doradztwie rolniczym;
 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych;
 • administracji samorządowej i rządowej.

Więcej...


bar_dane_kontaktowe

Dziekanat Wydziału Przyrodniczego

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce

tel., fax.: 25 643-13-53

tel.: 25 643-13-64
(doktoraty, habilitacje, tytuły naukowe, studia doktoranckie)

tel.: 25 643-13-25
(kierunki:

Turystyka i rekreacja
Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne i niestacjonarne

tel.: 25 643-12-93
(kierunki:

Zootechnika - studia stacjonarne i niestacjonarne
Rolnictwo - studia stacjonarne i niestacjonarne

Dietetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne

Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa

tel.: 25 643-13-26
(kierunki:

Biologia - studia stacjonarne i niestacjonarne
Bioinżynieria produkcji żywności - studia stacjonarne i niestacjonarne

e-mail: dziekrol@uph.edu.pl oraz dwp@uph.edu.pl
Witryna WWW: www.wp.uph.edu.pl

Aktualności na Wydziale Przyrodniczym
Wspomnienie Ś.P. prof. dr hab. Wojciecha Staręgi
Wednesday, 27 May 2015 07:32
There are no translations available.

Prof. dr hab. Wojciech Krzysztof Staręga (1939-2015)

 

prof starega

 

Pan Profesor Wojciech Staręga urodził się 16 listopada 1939 r. w Węgrowie. Dzieciństwo i młodość spędził w Siedlcach, skąd w r. 1958 wyjechał na studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył je w r. 1962, uzyskując tytuł magistra biologii. Już w roku 1958 podjął pracę w Instytucie Zoologii PAN w Warszawie, gdzie przeszedł kolejne stopnie kariery naukowej - od młodszego asystenta, asystenta i adiunkta - do stanowiska docenta. Stopień doktora uzyskał w Instytucie Zoologii PAN w r. 1969, zaś habilitację na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w UAM w Poznaniu w r. 1977. W tym samym roku podjął zatrudnienie w Zakładzie Biologii siedleckiej uczelni (wówczas Wyższej Szkoły Pedagogicznej). W latach 1980-81 był Dziekanem Wydziału Rolniczego (Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej), ale po ogłoszeniu stanu wojennego został usunięty z tej funkcji. Po kilku kolejnych latach (1986) zrezygnował z pracy w WSR-P, powrócił do Instytutu Zoologii PAN, a następnie wyjechać do Republiki Południowe Afryki (1987-1989), gdzie pracował w Natal Museum w Pietermaritzburgu, poświęcając się całkowicie pracy naukowej. Po powrocie do kraju został zatrudniony w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, a następnie (1990-1999) na Wydziale Biologii Filii UW w Białymstoku. W r. 1998 uzyskał tytuł profesora, poczym ponowie podjął zatrudnienie w naszej uczelni (wówczas Akademii Podlaskiej). Stąd przeszedł na emeryturę w 2009.

Read more...
 
Uwaga StudenciI! Zmiana procedur związanych z przygotowaniem i składaniem prac dyplomowych
Friday, 22 May 2015 08:23
There are no translations available.

Iinformujemy, iż ukazało się nowe Zarządzanie Rektora UPH w sprawie określenia warunków jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa oraz zasad jej archiwizowania.

Przypominamy również o nowym Zarządzeniu w sprawie regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego w UPH.

 

 
Spotkanie informacyjne dotyczące repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: RepoS
Friday, 22 May 2015 08:20
There are no translations available.

Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UPH serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne dotyczące repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: RepoS. Szkolenie adresowane do pracowników naukowych i doktorantów poprowadzą mgr Ewa Kozarska, mgr Magdalena Chromińska. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca br. o godz. 10.00 w sali 225 (budynek Biblioteki Głównej, ul. ks. J. Popiełuszki 9). Przewidywany czas: 1 godzina.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłoszenie na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Read more...
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 25